Money Versum Token Logo

MYV [Money Versum] Token

About MYV

Listings

Token 19 months
CoinGecko 18 months
white paper

A Money Versum token a newchange.io native token-je. Egy több lépcsősReward rendszeren alapul, amely jelenleg két részből áll.

Ha passzív jövedelemre vágysz, ez a token a legjobb választás. Két lépcsős jutalom rendszerünk van. Ez úgy működik, hogy a tulajdonosok 10%-os BUSD jutalmat kapnak a tranzakciók után( Minimum 10000 tokent kell birtokolni hozzá). Illetve, akik legalább 100 000 tokent birtokolnak, azok között 30%-át szétosztjuk a saját CEX-ünk a NEWCHANGE.IO kereskedési bevételének.

2021 decemberében létre hoztuk a saját tőzsdénket. Ennek a tőzsdének szerves része lesz az MYV token. 27%-os APY érhető el nálunk passzív staking formájában.
Amit az MYV tokenről tudni kell:
Token száma: 75 000 000
Fee 13%
2% marketing
10% BUSD jutalom
1% automatikus LP

Social

Laser Scorebeta Last Audit: 19 May 2022

report
Token has too many issues. Scam probability is high.

Anti-Scam

Links

AntiBotBABYTOKEN.addLiquidity(uint256,uint256) (#3157-3170) sends eth to arbitrary user
Dangerous calls:
- uniswapV2Router.addLiquidityETH{value: ethAmount}(address(this),tokenAmount,0,0,address(0),block.timestamp) (#3162-3169)
Ensure that an arbitrary user cannot withdraw unauthorized funds.

Additional information: link

Reentrancy in AntiBotBABYTOKEN._transfer(address,address,uint256) (#2996-3084):
External calls:
- pinkAntiBot.onPreTransferCheck(from,to,amount) (#3005)
- swapAndSendToFee(marketingTokens) (#3029)
- IERC20(rewardToken).transfer(_marketingWalletAddress,newBalance) (#3095)
- uniswapV2Router.swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens(tokenAmount,0,path,address(this),block.timestamp) (#3148-3154)
- swapAndLiquify(swapTokens) (#3034)
- uniswapV2Router.addLiquidityETH{value: ethAmount}(address(this),tokenAmount,0,0,address(0),block.timestamp) (#3162-3169)
- uniswapV2Router.swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens(tokenAmount,0,path,address(this),block.timestamp) (#3130-3136)
- swapAndSendDividends(sellTokens) (#3037)
- success = IERC20(rewardToken).transfer(address(dividendTracker),dividends) (#3175-3178)
- dividendTracker.distributeCAKEDividends(dividends) (#3181)
- uniswapV2Router.swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens(tokenAmount,0,path,address(this),block.timestamp) (#3148-3154)
External calls sending eth:
- swapAndLiquify(swapTokens) (#3034)
- uniswapV2Router.addLiquidityETH{value: ethAmount}(address(this),tokenAmount,0,0,address(0),block.timestamp) (#3162-3169)
State variables written after the call(s):
- super._transfer(from,address(this),fees) (#3056)
- _balances[sender] = senderBalance - amount (#375)
- _balances[recipient] += amount (#377)
- super._transfer(from,to,amount) (#3059)
- _balances[sender] = senderBalance - amount (#375)
- _balances[recipient] += amount (#377)
- swapping = false (#3039)
Apply the check-effects-interactions pattern.

Additional information: link

ERC20Upgradeable.__gap (#1708) shadows:
- ContextUpgradeable.__gap (#1343)
OwnableUpgradeable.__gap (#1789) shadows:
- ContextUpgradeable.__gap (#1343)
Remove the state variable shadowing.

Additional information: link

AntiBotBABYTOKEN.swapAndSendToFee(uint256) (#3086-3096) ignores return value by IERC20(rewardToken).transfer(_marketingWalletAddress,newBalance) (#3095)
Use SafeERC20, or ensure that the transfer/transferFrom return value is checked.

Additional information: link


Unable to find manual contract audit (e.g. Certik, PeckShield, Solidity...)


Too many vulnerabilities (Unchecked transfer, Reentrancy vulnerability, etc.). High risk of a scam. DYOR & manual audit are advised.


Contract ownership is not renounced (belongs to a wallet)


Combination 1: Reentrancy vulnerabilities + Functions that send Ether to arbitraty destination. Usual for scams. May be justified by some complex mechanics (e.g. rebase, reflections). DYOR & manual audit are advised.


Combination 2: Unchecked transfer + Functions that send Ether to arbitraty destination. Usual for scams. May be justified by some complex mechanics (e.g. rebase, reflections). DYOR & manual audit are advised.


Combination 3: Reentrancy vulnerabilities + Unchecked transfer vulnerability. Usual for scams. May be justified by some complex mechanics (e.g. rebase, reflections). DYOR & manual audit are advised.

AntiBotBABYTOKEN._transfer(address,address,uint256).claims (#3071) is a local variable never initialized
AntiBotBABYTOKEN._transfer(address,address,uint256).lastProcessedIndex (#3072) is a local variable never initialized
AntiBotBABYTOKEN._transfer(address,address,uint256).iterations (#3070) is a local variable never initialized
Initialize all the variables. If a variable is meant to be initialized to zero, explicitly set it to zero to improve code readability.

Additional information: link

Reentrancy in DividendPayingToken._withdrawDividendOfUser(address) (#2152-2178):
External calls:
- success = IERC20(rewardToken).transfer(user,_withdrawableDividend) (#2162-2165)
State variables written after the call(s):
- withdrawnDividends[user] = withdrawnDividends[user].sub(_withdrawableDividend) (#2168-2170)
Reentrancy in AntiBotBABYTOKEN.updateDividendTracker(address) (#2756-2779):
External calls:
- newDividendTracker.excludeFromDividends(address(newDividendTracker)) (#2771)
- newDividendTracker.excludeFromDividends(address(this)) (#2772)
- newDividendTracker.excludeFromDividends(owner()) (#2773)
- newDividendTracker.excludeFromDividends(address(uniswapV2Router)) (#2774)
State variables written after the call(s):
- dividendTracker = newDividendTracker (#2778)
Apply the check-effects-interactions pattern.

Additional information: link

AntiBotBABYTOKEN.claim() (#2984-2986) ignores return value by dividendTracker.processAccount(address(msg.sender),false) (#2985)
AntiBotBABYTOKEN._transfer(address,address,uint256) (#2996-3084) ignores return value by dividendTracker.process(gas) (#3069-3082)
AntiBotBABYTOKEN.addLiquidity(uint256,uint256) (#3157-3170) ignores return value by uniswapV2Router.addLiquidityETH{value: ethAmount}(address(this),tokenAmount,0,0,address(0),block.timestamp) (#3162-3169)
Ensure that all the return values of the function calls are used.

Additional information: link

DividendPayingToken.__DividendPayingToken_init(address,string,string)._name (#2123) shadows:
- ERC20Upgradeable._name (#1389) (state variable)
DividendPayingToken.__DividendPayingToken_init(address,string,string)._symbol (#2124) shadows:
- ERC20Upgradeable._symbol (#1390) (state variable)
DividendPayingToken.dividendOf(address)._owner (#2183) shadows:
- OwnableUpgradeable._owner (#1733) (state variable)
DividendPayingToken.withdrawableDividendOf(address)._owner (#2190) shadows:
- OwnableUpgradeable._owner (#1733) (state variable)
DividendPayingToken.withdrawnDividendOf(address)._owner (#2202) shadows:
- OwnableUpgradeable._owner (#1733) (state variable)
DividendPayingToken.accumulativeDividendOf(address)._owner (#2216) shadows:
- OwnableUpgradeable._owner (#1733) (state variable)
Rename the local variables that shadow another component.

Additional information: link

AntiBotBABYTOKEN.setSwapTokensAtAmount(uint256) (#2752-2754) should emit an event for:
- swapTokensAtAmount = amount (#2753)
AntiBotBABYTOKEN.setTokenRewardsFee(uint256) (#2818-2822) should emit an event for:
- totalFees = tokenRewardsFee.add(liquidityFee).add(marketingFee) (#2820)
AntiBotBABYTOKEN.setLiquiditFee(uint256) (#2824-2828) should emit an event for:
- liquidityFee = value (#2825)
- totalFees = tokenRewardsFee.add(liquidityFee).add(marketingFee) (#2826)
AntiBotBABYTOKEN.setMarketingFee(uint256) (#2830-2834) should emit an event for:
- marketingFee = value (#2831)
- totalFees = tokenRewardsFee.add(liquidityFee).add(marketingFee) (#2832)
Emit an event for critical parameter changes.

Additional information: link

AntiBotBABYTOKEN.constructor(string,string,uint256,address[5],uint256[3],uint256,address,uint256)._uniswapV2Pair (#2714-2715) lacks a zero-check on :
- uniswapV2Pair = _uniswapV2Pair (#2717)
AntiBotBABYTOKEN.constructor(string,string,uint256,address[5],uint256[3],uint256,address,uint256).serviceFeeReceiver_ (#2680) lacks a zero-check on :
- address(serviceFeeReceiver_).transfer(serviceFee_) (#2743)
AntiBotBABYTOKEN.updateUniswapV2Router(address)._uniswapV2Pair (#2788-2789) lacks a zero-check on :
- uniswapV2Pair = _uniswapV2Pair (#2790)
AntiBotBABYTOKEN.setMarketingWallet(address).wallet (#2814) lacks a zero-check on :
- _marketingWalletAddress = wallet (#2815)
Check that the address is not zero.

Additional information: link

DividendPayingToken._withdrawDividendOfUser(address) (#2152-2178) has external calls inside a loop: success = IERC20(rewardToken).transfer(user,_withdrawableDividend) (#2162-2165)
Favor pull over push strategy for external calls.

Additional information: link

Variable 'AntiBotBABYTOKEN._transfer(address,address,uint256).claims (#3071)' in AntiBotBABYTOKEN._transfer(address,address,uint256) (#2996-3084) potentially used before declaration: ProcessedDividendTracker(iterations,claims,lastProcessedIndex,true,gas,tx.origin) (#3074-3081)
Variable 'AntiBotBABYTOKEN._transfer(address,address,uint256).iterations (#3070)' in AntiBotBABYTOKEN._transfer(address,address,uint256) (#2996-3084) potentially used before declaration: ProcessedDividendTracker(iterations,claims,lastProcessedIndex,true,gas,tx.origin) (#3074-3081)
Variable 'AntiBotBABYTOKEN._transfer(address,address,uint256).lastProcessedIndex (#3072)' in AntiBotBABYTOKEN._transfer(address,address,uint256) (#2996-3084) potentially used before declaration: ProcessedDividendTracker(iterations,claims,lastProcessedIndex,true,gas,tx.origin) (#3074-3081)
Move all variable declarations prior to any usage of the variable, and ensure that reaching a variable declaration does not depend on some conditional if it is used unconditionally.

Additional information: link

Reentrancy in AntiBotBABYTOKEN._transfer(address,address,uint256) (#2996-3084):
External calls:
- pinkAntiBot.onPreTransferCheck(from,to,amount) (#3005)
State variables written after the call(s):
- super._transfer(from,to,0) (#3009)
- _balances[sender] = senderBalance - amount (#375)
- _balances[recipient] += amount (#377)
- swapping = true (#3024)
Reentrancy in AntiBotBABYTOKEN._transfer(address,address,uint256) (#2996-3084):
External calls:
- pinkAntiBot.onPreTransferCheck(from,to,amount) (#3005)
- swapAndSendToFee(marketingTokens) (#3029)
- IERC20(rewardToken).transfer(_marketingWalletAddress,newBalance) (#3095)
- uniswapV2Router.swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens(tokenAmount,0,path,address(this),block.timestamp) (#3148-3154)
State variables written after the call(s):
- swapAndSendToFee(marketingTokens) (#3029)
- _allowances[owner][spender] = amount (#454)
Reentrancy in AntiBotBABYTOKEN._transfer(address,address,uint256) (#2996-3084):
External calls:
- pinkAntiBot.onPreTransferCheck(from,to,amount) (#3005)
- swapAndSendToFee(marketingTokens) (#3029)
- IERC20(rewardToken).transfer(_marketingWalletAddress,newBalance) (#3095)
- uniswapV2Router.swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens(tokenAmount,0,path,address(this),block.timestamp) (#3148-3154)
- swapAndLiquify(swapTokens) (#3034)
- uniswapV2Router.addLiquidityETH{value: ethAmount}(address(this),tokenAmount,0,0,address(0),block.timestamp) (#3162-3169)
- uniswapV2Router.swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens(tokenAmount,0,path,address(this),block.timestamp) (#3130-3136)
External calls sending eth:
- swapAndLiquify(swapTokens) (#3034)
- uniswapV2Router.addLiquidityETH{value: ethAmount}(address(this),tokenAmount,0,0,address(0),block.timestamp) (#3162-3169)
State variables written after the call(s):
- swapAndLiquify(swapTokens) (#3034)
- _allowances[owner][spender] = amount (#454)
Reentrancy in AntiBotBABYTOKEN._transfer(address,address,uint256) (#2996-3084):
External calls:
- pinkAntiBot.onPreTransferCheck(from,to,amount) (#3005)
- swapAndSendToFee(marketingTokens) (#3029)
- IERC20(rewardToken).transfer(_marketingWalletAddress,newBalance) (#3095)
- uniswapV2Router.swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens(tokenAmount,0,path,address(this),block.timestamp) (#3148-3154)
- swapAndLiquify(swapTokens) (#3034)
- uniswapV2Router.addLiquidityETH{value: ethAmount}(address(this),tokenAmount,0,0,address(0),block.timestamp) (#3162-3169)
- uniswapV2Router.swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens(tokenAmount,0,path,address(this),block.timestamp) (#3130-3136)
- swapAndSendDividends(sellTokens) (#3037)
- success = IERC20(rewardToken).transfer(address(dividendTracker),dividends) (#3175-3178)
- dividendTracker.distributeCAKEDividends(dividends) (#3181)
- uniswapV2Router.swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens(tokenAmount,0,path,address(this),block.timestamp) (#3148-3154)
External calls sending eth:
- swapAndLiquify(swapTokens) (#3034)
- uniswapV2Router.addLiquidityETH{value: ethAmount}(address(this),tokenAmount,0,0,address(0),block.timestamp) (#3162-3169)
State variables written after the call(s):
- swapAndSendDividends(sellTokens) (#3037)
- _allowances[owner][spender] = amount (#454)
Reentrancy in AntiBotBABYTOKEN.constructor(string,string,uint256,address[5],uint256[3],uint256,address,uint256) (#2673-2744):
External calls:
- pinkAntiBot.setTokenOwner(owner()) (#2691)
State variables written after the call(s):
- dividendTracker = BABYTOKENDividendTracker(address(Clones.clone(addrs[3]))) (#2704-2706)
- enableAntiBot = true (#2692)
- gasForProcessing = 300000 (#2702)
- liquidityFee = feeSettings[1] (#2695)
- marketingFee = feeSettings[2] (#2696)
- swapTokensAtAmount = totalSupply_.mul(2).div(10 ** 6) (#2699)
- tokenRewardsFee = feeSettings[0] (#2694)
- totalFees = tokenRewardsFee.add(liquidityFee).add(marketingFee) (#2697)
Reentrancy in AntiBotBABYTOKEN.constructor(string,string,uint256,address[5],uint256[3],uint256,address,uint256) (#2673-2744):
External calls:
- pinkAntiBot.setTokenOwner(owner()) (#2691)
- dividendTracker.initialize(rewardToken,minimumTokenBalanceForDividends_) (#2707-2710)
- _uniswapV2Pair = IUniswapV2Factory(_uniswapV2Router.factory()).createPair(address(this),_uniswapV2Router.WETH()) (#2714-2715)
State variables written after the call(s):
- uniswapV2Pair = _uniswapV2Pair (#2717)
- uniswapV2Router = _uniswapV2Router (#2716)
Reentrancy in AntiBotBABYTOKEN.constructor(string,string,uint256,address[5],uint256[3],uint256,address,uint256) (#2673-2744):
External calls:
- pinkAntiBot.setTokenOwner(owner()) (#2691)
- dividendTracker.initialize(rewardToken,minimumTokenBalanceForDividends_) (#2707-2710)
- _uniswapV2Pair = IUniswapV2Factory(_uniswapV2Router.factory()).createPair(address(this),_uniswapV2Router.WETH()) (#2714-2715)
- _setAutomatedMarketMakerPair(_uniswapV2Pair,true) (#2718)
- dividendTracker.excludeFromDividends(pair) (#2856)
- dividendTracker.excludeFromDividends(address(dividendTracker)) (#2721)
- dividendTracker.excludeFromDividends(address(this)) (#2722)
- dividendTracker.excludeFromDividends(owner()) (#2723)
- dividendTracker.excludeFromDividends(address(0xdead)) (#2724)
- dividendTracker.excludeFromDividends(address(_uniswapV2Router)) (#2725)
State variables written after the call(s):
- _mint(owner(),totalSupply_) (#2734)
- _balances[account] += amount (#399)
- excludeFromFees(owner(),true) (#2727)
- _isExcludedFromFees[account] = excluded (#2798)
- excludeFromFees(_marketingWalletAddress,true) (#2728)
- _isExcludedFromFees[account] = excluded (#2798)
- excludeFromFees(address(this),true) (#2729)
- _isExcludedFromFees[account] = excluded (#2798)
- _mint(owner(),totalSupply_) (#2734)
- _totalSupply += amount (#398)
Reentrancy in BABYTOKENDividendTracker.processAccount(address,bool) (#2538-2552):
External calls:
- amount = _withdrawDividendOfUser(account) (#2543)
- success = IERC20(rewardToken).transfer(user,_withdrawableDividend) (#2162-2165)
State variables written after the call(s):
- lastClaimTimes[account] = block.timestamp (#2546)
Reentrancy in AntiBotBABYTOKEN.swapAndLiquify(uint256) (#3098-3119):
External calls:
- swapTokensForEth(half) (#3110)
- uniswapV2Router.swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens(tokenAmount,0,path,address(this),block.timestamp) (#3130-3136)
- addLiquidity(otherHalf,newBalance) (#3116)
- uniswapV2Router.addLiquidityETH{value: ethAmount}(address(this),tokenAmount,0,0,address(0),block.timestamp) (#3162-3169)
External calls sending eth:
- addLiquidity(otherHalf,newBalance) (#3116)
- uniswapV2Router.addLiquidityETH{value: ethAmount}(address(this),tokenAmount,0,0,address(0),block.timestamp) (#3162-3169)
State variables written after the call(s):
- addLiquidity(otherHalf,newBalance) (#3116)
- _allowances[owner][spender] = amount (#454)
Reentrancy in AntiBotBABYTOKEN.updateUniswapV2Router(address) (#2781-2791):
External calls:
- _uniswapV2Pair = IUniswapV2Factory(uniswapV2Router.factory()).createPair(address(this),uniswapV2Router.WETH()) (#2788-2789)
State variables written after the call(s):
- uniswapV2Pair = _uniswapV2Pair (#2790)
Apply the check-effects-interactions pattern.

Additional information: link

Reentrancy in AntiBotBABYTOKEN._setAutomatedMarketMakerPair(address,bool) (#2848-2860):
External calls:
- dividendTracker.excludeFromDividends(pair) (#2856)
Event emitted after the call(s):
- SetAutomatedMarketMakerPair(pair,value) (#2859)
Reentrancy in AntiBotBABYTOKEN._transfer(address,address,uint256) (#2996-3084):
External calls:
- pinkAntiBot.onPreTransferCheck(from,to,amount) (#3005)
Event emitted after the call(s):
- Transfer(sender,recipient,amount) (#379)
- super._transfer(from,to,0) (#3009)
Reentrancy in AntiBotBABYTOKEN._transfer(address,address,uint256) (#2996-3084):
External calls:
- pinkAntiBot.onPreTransferCheck(from,to,amount) (#3005)
- swapAndSendToFee(marketingTokens) (#3029)
- IERC20(rewardToken).transfer(_marketingWalletAddress,newBalance) (#3095)
- uniswapV2Router.swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens(tokenAmount,0,path,address(this),block.timestamp) (#3148-3154)
Event emitted after the call(s):
- Approval(owner,spender,amount) (#455)
- swapAndSendToFee(marketingTokens) (#3029)
Reentrancy in AntiBotBABYTOKEN._transfer(address,address,uint256) (#2996-3084):
External calls:
- pinkAntiBot.onPreTransferCheck(from,to,amount) (#3005)
- swapAndSendToFee(marketingTokens) (#3029)
- IERC20(rewardToken).transfer(_marketingWalletAddress,newBalance) (#3095)
- uniswapV2Router.swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens(tokenAmount,0,path,address(this),block.timestamp) (#3148-3154)
- swapAndLiquify(swapTokens) (#3034)
- uniswapV2Router.addLiquidityETH{value: ethAmount}(address(this),tokenAmount,0,0,address(0),block.timestamp) (#3162-3169)
- uniswapV2Router.swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens(tokenAmount,0,path,address(this),block.timestamp) (#3130-3136)
External calls sending eth:
- swapAndLiquify(swapTokens) (#3034)
- uniswapV2Router.addLiquidityETH{value: ethAmount}(address(this),tokenAmount,0,0,address(0),block.timestamp) (#3162-3169)
Event emitted after the call(s):
- Approval(owner,spender,amount) (#455)
- swapAndLiquify(swapTokens) (#3034)
- SwapAndLiquify(half,newBalance,otherHalf) (#3118)
- swapAndLiquify(swapTokens) (#3034)
Reentrancy in AntiBotBABYTOKEN._transfer(address,address,uint256) (#2996-3084):
External calls:
- pinkAntiBot.onPreTransferCheck(from,to,amount) (#3005)
- swapAndSendToFee(marketingTokens) (#3029)
- IERC20(rewardToken).transfer(_marketingWalletAddress,newBalance) (#3095)
- uniswapV2Router.swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens(tokenAmount,0,path,address(this),block.timestamp) (#3148-3154)
- swapAndLiquify(swapTokens) (#3034)
- uniswapV2Router.addLiquidityETH{value: ethAmount}(address(this),tokenAmount,0,0,address(0),block.timestamp) (#3162-3169)
- uniswapV2Router.swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens(tokenAmount,0,path,address(this),block.timestamp) (#3130-3136)
- swapAndSendDividends(sellTokens) (#3037)
- success = IERC20(rewardToken).transfer(address(dividendTracker),dividends) (#3175-3178)
- dividendTracker.distributeCAKEDividends(dividends) (#3181)
- uniswapV2Router.swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens(tokenAmount,0,path,address(this),block.timestamp) (#3148-3154)
External calls sending eth:
- swapAndLiquify(swapTokens) (#3034)
- uniswapV2Router.addLiquidityETH{value: ethAmount}(address(this),tokenAmount,0,0,address(0),block.timestamp) (#3162-3169)
Event emitted after the call(s):
- Approval(owner,spender,amount) (#455)
- swapAndSendDividends(sellTokens) (#3037)
- SendDividends(tokens,dividends) (#3182)
- swapAndSendDividends(sellTokens) (#3037)
- Transfer(sender,recipient,amount) (#379)
- super._transfer(from,to,amount) (#3059)
- Transfer(sender,recipient,amount) (#379)
- super._transfer(from,address(this),fees) (#3056)
Reentrancy in AntiBotBABYTOKEN._transfer(address,address,uint256) (#2996-3084):
External calls:
- pinkAntiBot.onPreTransferCheck(from,to,amount) (#3005)
- swapAndSendToFee(marketingTokens) (#3029)
- IERC20(rewardToken).transfer(_marketingWalletAddress,newBalance) (#3095)
- uniswapV2Router.swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens(tokenAmount,0,path,address(this),block.timestamp) (#3148-3154)
- swapAndLiquify(swapTokens) (#3034)
- uniswapV2Router.addLiquidityETH{value: ethAmount}(address(this),tokenAmount,0,0,address(0),block.timestamp) (#3162-3169)
- uniswapV2Router.swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens(tokenAmount,0,path,address(this),block.timestamp) (#3130-3136)
- swapAndSendDividends(sellTokens) (#3037)
- success = IERC20(rewardToken).transfer(address(dividendTracker),dividends) (#3175-3178)
- dividendTracker.distributeCAKEDividends(dividends) (#3181)
- uniswapV2Router.swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens(tokenAmount,0,path,address(this),block.timestamp) (#3148-3154)
- dividendTracker.setBalance(address(from),balanceOf(from)) (#3061-3063)
- dividendTracker.setBalance(address(to),balanceOf(to)) (#3064)
- dividendTracker.process(gas) (#3069-3082)
External calls sending eth:
- swapAndLiquify(swapTokens) (#3034)
- uniswapV2Router.addLiquidityETH{value: ethAmount}(address(this),tokenAmount,0,0,address(0),block.timestamp) (#3162-3169)
Event emitted after the call(s):
- ProcessedDividendTracker(iterations,claims,lastProcessedIndex,true,gas,tx.origin) (#3074-3081)
Reentrancy in AntiBotBABYTOKEN.constructor(string,string,uint256,address[5],uint256[3],uint256,address,uint256) (#2673-2744):
External calls:
- pinkAntiBot.setTokenOwner(owner()) (#2691)
- dividendTracker.initialize(rewardToken,minimumTokenBalanceForDividends_) (#2707-2710)
- _uniswapV2Pair = IUniswapV2Factory(_uniswapV2Router.factory()).createPair(address(this),_uniswapV2Router.WETH()) (#2714-2715)
- _setAutomatedMarketMakerPair(_uniswapV2Pair,true) (#2718)
- dividendTracker.excludeFromDividends(pair) (#2856)
Event emitted after the call(s):
- SetAutomatedMarketMakerPair(pair,value) (#2859)
- _setAutomatedMarketMakerPair(_uniswapV2Pair,true) (#2718)
Reentrancy in AntiBotBABYTOKEN.constructor(string,string,uint256,address[5],uint256[3],uint256,address,uint256) (#2673-2744):
External calls:
- pinkAntiBot.setTokenOwner(owner()) (#2691)
- dividendTracker.initialize(rewardToken,minimumTokenBalanceForDividends_) (#2707-2710)
- _uniswapV2Pair = IUniswapV2Factory(_uniswapV2Router.factory()).createPair(address(this),_uniswapV2Router.WETH()) (#2714-2715)
- _setAutomatedMarketMakerPair(_uniswapV2Pair,true) (#2718)
- dividendTracker.excludeFromDividends(pair) (#2856)
- dividendTracker.excludeFromDividends(address(dividendTracker)) (#2721)
- dividendTracker.excludeFromDividends(address(this)) (#2722)
- dividendTracker.excludeFromDividends(owner()) (#2723)
- dividendTracker.excludeFromDividends(address(0xdead)) (#2724)
- dividendTracker.excludeFromDividends(address(_uniswapV2Router)) (#2725)
Event emitted after the call(s):
- ExcludeFromFees(account,excluded) (#2800)
- excludeFromFees(address(this),true) (#2729)
- ExcludeFromFees(account,excluded) (#2800)
- excludeFromFees(_marketingWalletAddress,true) (#2728)
- ExcludeFromFees(account,excluded) (#2800)
- excludeFromFees(owner(),true) (#2727)
- TokenCreated(owner(),address(this),TokenType.antiBotBaby,VERSION) (#2736-2741)
- Transfer(address(0),account,amount) (#400)
- _mint(owner(),totalSupply_) (#2734)
Reentrancy in BABYTOKENDividendTracker.processAccount(address,bool) (#2538-2552):
External calls:
- amount = _withdrawDividendOfUser(account) (#2543)
- success = IERC20(rewardToken).transfer(user,_withdrawableDividend) (#2162-2165)
Event emitted after the call(s):
- Claim(account,amount,automatic) (#2547)
Reentrancy in AntiBotBABYTOKEN.processDividendTracker(uint256) (#2968-2982):
External calls:
- (iterations,claims,lastProcessedIndex) = dividendTracker.process(gas) (#2969-2973)
Event emitted after the call(s):
- ProcessedDividendTracker(iterations,claims,lastProcessedIndex,false,gas,tx.origin) (#2974-2981)
Reentrancy in AntiBotBABYTOKEN.swapAndLiquify(uint256) (#3098-3119):
External calls:
- swapTokensForEth(half) (#3110)
- uniswapV2Router.swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens(tokenAmount,0,path,address(this),block.timestamp) (#3130-3136)
- addLiquidity(otherHalf,newBalance) (#3116)
- uniswapV2Router.addLiquidityETH{value: ethAmount}(address(this),tokenAmount,0,0,address(0),block.timestamp) (#3162-3169)
External calls sending eth:
- addLiquidity(otherHalf,newBalance) (#3116)
- uniswapV2Router.addLiquidityETH{value: ethAmount}(address(this),tokenAmount,0,0,address(0),block.timestamp) (#3162-3169)
Event emitted after the call(s):
- Approval(owner,spender,amount) (#455)
- addLiquidity(otherHalf,newBalance) (#3116)
- SwapAndLiquify(half,newBalance,otherHalf) (#3118)
Reentrancy in AntiBotBABYTOKEN.swapAndSendDividends(uint256) (#3172-3184):
External calls:
- swapTokensForCake(tokens) (#3173)
- uniswapV2Router.swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens(tokenAmount,0,path,address(this),block.timestamp) (#3148-3154)
- success = IERC20(rewardToken).transfer(address(dividendTracker),dividends) (#3175-3178)
- dividendTracker.distributeCAKEDividends(dividends) (#3181)
Event emitted after the call(s):
- SendDividends(tokens,dividends) (#3182)
Reentrancy in AntiBotBABYTOKEN.updateDividendTracker(address) (#2756-2779):
External calls:
- newDividendTracker.excludeFromDividends(address(newDividendTracker)) (#2771)
- newDividendTracker.excludeFromDividends(address(this)) (#2772)
- newDividendTracker.excludeFromDividends(owner()) (#2773)
- newDividendTracker.excludeFromDividends(address(uniswapV2Router)) (#2774)
Event emitted after the call(s):
- UpdateDividendTracker(newAddress,address(dividendTracker)) (#2776)
Apply the check-effects-interactions pattern.

Additional information: link

BABYTOKENDividendTracker.getAccount(address) (#2387-2434) uses timestamp for comparisons
Dangerous comparisons:
- nextClaimTime > block.timestamp (#2431-2433)
BABYTOKENDividendTracker.canAutoClaim(uint256) (#2459-2465) uses timestamp for comparisons
Dangerous comparisons:
- lastClaimTime > block.timestamp (#2460)
- block.timestamp.sub(lastClaimTime) >= claimWait (#2464)
Avoid relying on block.timestamp.

Additional information: link

Clones.clone(address) (#827-836) uses assembly
- INLINE ASM (#828-834)
Clones.cloneDeterministic(address,bytes32) (#845-854) uses assembly
- INLINE ASM (#846-852)
Clones.predictDeterministicAddress(address,bytes32,address) (#859-874) uses assembly
- INLINE ASM (#864-873)
Do not use evm assembly.

Additional information: link

Clones.cloneDeterministic(address,bytes32) (#845-854) is never used and should be removed
Clones.predictDeterministicAddress(address,bytes32) (#879-885) is never used and should be removed
Clones.predictDeterministicAddress(address,bytes32,address) (#859-874) is never used and should be removed
Context._msgData() (#136-138) is never used and should be removed
ContextUpgradeable.__Context_init() (#1330-1332) is never used and should be removed
ContextUpgradeable._msgData() (#1340-1342) is never used and should be removed
DividendPayingToken._transfer(address,address,uint256) (#2235-2250) is never used and should be removed
ERC20._burn(address,uint256) (#416-431) is never used and should be removed
ERC20Upgradeable._transfer(address,address,uint256) (#1573-1593) is never used and should be removed
SafeMath.div(uint256,uint256,string) (#764-773) is never used and should be removed
SafeMath.mod(uint256,uint256) (#724-726) is never used and should be removed
SafeMath.mod(uint256,uint256,string) (#790-799) is never used and should be removed
SafeMath.sub(uint256,uint256,string) (#741-750) is never used and should be removed
SafeMath.tryAdd(uint256,uint256) (#595-601) is never used and should be removed
SafeMath.tryDiv(uint256,uint256) (#637-642) is never used and should be removed
SafeMath.tryMod(uint256,uint256) (#649-654) is never used and should be removed
SafeMath.tryMul(uint256,uint256) (#620-630) is never used and should be removed
SafeMath.trySub(uint256,uint256) (#608-613) is never used and should be removed
SafeMathInt.abs(int256) (#1904-1907) is never used and should be removed
SafeMathInt.div(int256,int256) (#1875-1881) is never used and should be removed
SafeMathInt.mul(int256,int256) (#1863-1870) is never used and should be removed
Remove unused functions.

Additional information: link

Function IUniswapV2Router01.WETH() (#931) is not in mixedCase
Function ContextUpgradeable.__Context_init() (#1330-1332) is not in mixedCase
Function ContextUpgradeable.__Context_init_unchained() (#1334-1335) is not in mixedCase
Variable ContextUpgradeable.__gap (#1343) is not in mixedCase
Function ERC20Upgradeable.__ERC20_init(string,string) (#1401-1404) is not in mixedCase
Function ERC20Upgradeable.__ERC20_init_unchained(string,string) (#1406-1409) is not in mixedCase
Variable ERC20Upgradeable.__gap (#1708) is not in mixedCase
Function OwnableUpgradeable.__Ownable_init() (#1740-1743) is not in mixedCase
Function OwnableUpgradeable.__Ownable_init_unchained() (#1745-1747) is not in mixedCase
Variable OwnableUpgradeable.__gap (#1789) is not in mixedCase
Function IUniswapV2Pair.DOMAIN_SEPARATOR() (#1812) is not in mixedCase
Function IUniswapV2Pair.PERMIT_TYPEHASH() (#1813) is not in mixedCase
Function IUniswapV2Pair.MINIMUM_LIQUIDITY() (#1830) is not in mixedCase
Function DividendPayingToken.__DividendPayingToken_init(address,string,string) (#2121-2129) is not in mixedCase
Parameter DividendPayingToken.__DividendPayingToken_init(address,string,string)._rewardToken (#2122) is not in mixedCase
Parameter DividendPayingToken.__DividendPayingToken_init(address,string,string)._name (#2123) is not in mixedCase
Parameter DividendPayingToken.__DividendPayingToken_init(address,string,string)._symbol (#2124) is not in mixedCase
Parameter DividendPayingToken.dividendOf(address)._owner (#2183) is not in mixedCase
Parameter DividendPayingToken.withdrawableDividendOf(address)._owner (#2190) is not in mixedCase
Parameter DividendPayingToken.withdrawnDividendOf(address)._owner (#2202) is not in mixedCase
Parameter DividendPayingToken.accumulativeDividendOf(address)._owner (#2216) is not in mixedCase
Constant DividendPayingToken.magnitude (#2101) is not in UPPER_CASE_WITH_UNDERSCORES
Parameter BABYTOKENDividendTracker.getAccount(address)._account (#2387) is not in mixedCase
Parameter AntiBotBABYTOKEN.setEnableAntiBot(bool)._enable (#2746) is not in mixedCase
Variable AntiBotBABYTOKEN._marketingWalletAddress (#2617) is not in mixedCase
Follow the Solidity naming convention.

Additional information: link

Variable IUniswapV2Router01.addLiquidity(address,address,uint256,uint256,uint256,uint256,address,uint256).amountADesired (#936) is too similar to IUniswapV2Router01.addLiquidity(address,address,uint256,uint256,uint256,uint256,address,uint256).amountBDesired (#937)
Variable DividendPayingToken.__DividendPayingToken_init(address,string,string)._rewardToken (#2122) is too similar to BABYTOKENDividendTracker.initialize(address,uint256).rewardToken_ (#2314)
Variable DividendPayingToken._withdrawDividendOfUser(address)._withdrawableDividend (#2156) is too similar to BABYTOKENDividendTracker.getAccount(address).withdrawableDividends (#2394)
Variable ERC20._totalSupply (#181) is too similar to AntiBotBABYTOKEN.constructor(string,string,uint256,address[5],uint256[3],uint256,address,uint256).totalSupply_ (#2676)
Prevent variables from having similar names.

Additional information: link

Clones.clone(address) (#827-836) uses literals with too many digits:
- mstore(uint256,uint256)(ptr_clone_asm_0,0x3d602d80600a3d3981f3363d3d373d3d3d363d73000000000000000000000000) (#830)
Clones.clone(address) (#827-836) uses literals with too many digits:
- mstore(uint256,uint256)(ptr_clone_asm_0 + 0x28,0x5af43d82803e903d91602b57fd5bf30000000000000000000000000000000000) (#832)
Clones.cloneDeterministic(address,bytes32) (#845-854) uses literals with too many digits:
- mstore(uint256,uint256)(ptr_cloneDeterministic_asm_0,0x3d602d80600a3d3981f3363d3d373d3d3d363d73000000000000000000000000) (#848)
Clones.cloneDeterministic(address,bytes32) (#845-854) uses literals with too many digits:
- mstore(uint256,uint256)(ptr_cloneDeterministic_asm_0 + 0x28,0x5af43d82803e903d91602b57fd5bf30000000000000000000000000000000000) (#850)
Clones.predictDeterministicAddress(address,bytes32,address) (#859-874) uses literals with too many digits:
- mstore(uint256,uint256)(ptr_predictDeterministicAddress_asm_0,0x3d602d80600a3d3981f3363d3d373d3d3d363d73000000000000000000000000) (#866)
Clones.predictDeterministicAddress(address,bytes32,address) (#859-874) uses literals with too many digits:
- mstore(uint256,uint256)(ptr_predictDeterministicAddress_asm_0 + 0x28,0x5af43d82803e903d91602b57fd5bf3ff00000000000000000000000000000000) (#868)
AntiBotBABYTOKEN.constructor(string,string,uint256,address[5],uint256[3],uint256,address,uint256) (#2673-2744) uses literals with too many digits:
- gasForProcessing = 300000 (#2702)
AntiBotBABYTOKEN.updateGasForProcessing(uint256) (#2862-2873) uses literals with too many digits:
- require(bool,string)(newValue >= 200000 && newValue <= 500000,BABYTOKEN: gasForProcessing must be between 200,000 and 500,000) (#2863-2866)
Use: Ether suffix, Time suffix, or The scientific notation

Additional information: link

SafeMathInt.MAX_INT256 (#1858) is never used in SafeMathInt (#1856-1913)
OwnableUpgradeable.__gap (#1789) is never used in BABYTOKENDividendTracker (#2289-2553)
Remove unused state variables.

Additional information: link

name() should be declared external:
- ERC20.name() (#203-205)
symbol() should be declared external:
- ERC20.symbol() (#211-213)
decimals() should be declared external:
- ERC20.decimals() (#228-230)
totalSupply() should be declared external:
- ERC20.totalSupply() (#235-237)
transfer(address,uint256) should be declared external:
- ERC20.transfer(address,uint256) (#254-257)
allowance(address,address) should be declared external:
- ERC20.allowance(address,address) (#262-264)
approve(address,uint256) should be declared external:
- ERC20.approve(address,uint256) (#273-276)
transferFrom(address,address,uint256) should be declared external:
- ERC20.transferFrom(address,address,uint256) (#291-305)
increaseAllowance(address,uint256) should be declared external:
- ERC20.increaseAllowance(address,uint256) (#319-322)
decreaseAllowance(address,uint256) should be declared external:
- ERC20.decreaseAllowance(address,uint256) (#338-346)
renounceOwnership() should be declared external:
- Ownable.renounceOwnership() (#553-555)
transferOwnership(address) should be declared external:
- Ownable.transferOwnership(address) (#561-564)
name() should be declared external:
- ERC20Upgradeable.name() (#1414-1416)
symbol() should be declared external:
- ERC20Upgradeable.symbol() (#1422-1424)
decimals() should be declared external:
- ERC20Upgradeable.decimals() (#1439-1441)
transfer(address,uint256) should be declared external:
- ERC20Upgradeable.transfer(address,uint256) (#1465-1468)
allowance(address,address) should be declared external:
- ERC20Upgradeable.allowance(address,address) (#1473-1475)
approve(address,uint256) should be declared external:
- ERC20Upgradeable.approve(address,uint256) (#1484-1487)
transferFrom(address,address,uint256) should be declared external:
- ERC20Upgradeable.transferFrom(address,address,uint256) (#1502-1516)
increaseAllowance(address,uint256) should be declared external:
- ERC20Upgradeable.increaseAllowance(address,uint256) (#1530-1533)
decreaseAllowance(address,uint256) should be declared external:
- ERC20Upgradeable.decreaseAllowance(address,uint256) (#1549-1557)
renounceOwnership() should be declared external:
- OwnableUpgradeable.renounceOwnership() (#1771-1773)
transferOwnership(address) should be declared external:
- OwnableUpgradeable.transferOwnership(address) (#1779-1782)
get(IterableMapping.Map,address) should be declared external:
- IterableMapping.get(IterableMapping.Map,address) (#1946-1948)
getIndexOfKey(IterableMapping.Map,address) should be declared external:
- IterableMapping.getIndexOfKey(IterableMapping.Map,address) (#1950-1959)
getKeyAtIndex(IterableMapping.Map,uint256) should be declared external:
- IterableMapping.getKeyAtIndex(IterableMapping.Map,uint256) (#1961-1967)
size(IterableMapping.Map) should be declared external:
- IterableMapping.size(IterableMapping.Map) (#1969-1971)
distributeCAKEDividends(uint256) should be declared external:
- DividendPayingToken.distributeCAKEDividends(uint256) (#2131-2142)
withdrawDividend() should be declared external:
- BABYTOKENDividendTracker.withdrawDividend() (#2334-2339)
- DividendPayingToken.withdrawDividend() (#2146-2148)
dividendOf(address) should be declared external:
- DividendPayingToken.dividendOf(address) (#2183-2185)
withdrawnDividendOf(address) should be declared external:
- DividendPayingToken.withdrawnDividendOf(address) (#2202-2209)
isExcludedFromDividends(address) should be declared external:
- BABYTOKENDividendTracker.isExcludedFromDividends(address) (#2351-2357)
getAccountAtIndex(uint256) should be declared external:
- BABYTOKENDividendTracker.getAccountAtIndex(uint256) (#2436-2457)
process(uint256) should be declared external:
- BABYTOKENDividendTracker.process(uint256) (#2484-2536)
updateDividendTracker(address) should be declared external:
- AntiBotBABYTOKEN.updateDividendTracker(address) (#2756-2779)
updateUniswapV2Router(address) should be declared external:
- AntiBotBABYTOKEN.updateUniswapV2Router(address) (#2781-2791)
excludeMultipleAccountsFromFees(address[],bool) should be declared external:
- AntiBotBABYTOKEN.excludeMultipleAccountsFromFees(address[],bool) (#2803-2812)
setAutomatedMarketMakerPair(address,bool) should be declared external:
- AntiBotBABYTOKEN.setAutomatedMarketMakerPair(address,bool) (#2836-2846)
updateGasForProcessing(uint256) should be declared external:
- AntiBotBABYTOKEN.updateGasForProcessing(uint256) (#2862-2873)
isExcludedFromFees(address) should be declared external:
- AntiBotBABYTOKEN.isExcludedFromFees(address) (#2902-2904)
withdrawableDividendOf(address) should be declared external:
- AntiBotBABYTOKEN.withdrawableDividendOf(address) (#2906-2912)
dividendTokenBalanceOf(address) should be declared external:
- AntiBotBABYTOKEN.dividendTokenBalanceOf(address) (#2914-2920)
isExcludedFromDividends(address) should be declared external:
- AntiBotBABYTOKEN.isExcludedFromDividends(address) (#2926-2932)
Use the external attribute for functions never called from the contract.

Additional information: link

Holders:

Contract has 14% buy tax and 14% sell tax.
Taxes are suspiciously high (over 10%) and contract ownership is not renounced. Token has a high risk of becoming a honeypot.


Number of Binance Smart Chain (BSC) token holders is less than 100. Token is either dead or inactive. Ignore for presale.


Token is deployed only at one blockchain


Token has only one trading pair


Average 30d PancakeSwap liquidity is low.


Unable to find Blog account (Reddit or Medium)


Unable to find Youtube account


BscScan page for the token does not contain additional info: website, socials, description, etc.

Additional information: link


Unable to find token on CoinMarketCap

Additional information: link


Unable to find token contract audit


Unable to verify token contract address on the website


Unable to find audit link on the website


Token is not listed at Mobula.Finance

Additional information: link


Unable to find token on CoinHunt

Additional information: link


Unable to find code repository for the project


Young tokens have high risks of scam / price dump / death


Young tokens have high risks of scam / price dump / death


Young tokens have high risks of scam / price dump / death


Token has no active CoinMarketCap listing / rank


Young tokens have high risks of price dump / death


Token has relatively low CoinGecko rank

Price for MYV

News for MYV